torsdag 1 december 2011

Politisk teater

Efter lång tystnad tar jag tag om bloggandet. Med mer tid till förfogande kommer jag att ha utrymme att blogga och delta i debatt på ett helt annat sätt. Den nya regeringen kommer förstås att granskas hårt av oss samtidigt som vi vill föra debatt om alla samhällsfrågor.

Noterade att Gunell påstått att politik är som teater. Och teater har vi upplevt under den senaste tiden. Slagordsmässiga löften om tandvårdsreform visade sig bli det här århundradets största bluff. Regeringsprogrammet blev ett tungvrickande verbalt manus där partiernas löften offrades på regeringsmaktens altare och Cirkus Centern stod för de vigaste akrobatnummer som skådats i åländsk politik.
För Gunell kommer så småningom uppvaknandet då insikten infinner sig om att det bakom scenen döljer sig hårt arbete för att sätta upp en pjäs.

onsdag 5 oktober 2011

Svartvitt i politiken

Tyvärr bidrar inte Nina Fellman på Nyan till att höja valtemperaturen. En ledarskribent har verktyg att blåsa på debatten och framför allt möjligheter att söka och visa upp skiljelinjer i politiken. Att bara luta sig tillbaks och klaga på den tråkiga valrörelsen bidrar knappast till ett ökat intresse hos väljarna.
Stora frågor finns på agendan och det finns skiljelinjer, det borde en analytisk ledarskribent ha förutsättningar att fånga upp.
Intressant under kommande period är hur vi tacklar ekonomin, hur vi ordnar upp samhällets verksamhet så att vi har råd att sköta sociala åtaganden , hur vi har råd att bygga kommunikationer så att skärgården överlever, hur vi utvecklar regelverk så att företagandet blomstrar. Vi måste under nästa period gå framåt - men vill faktiskt alla partier det? Det finns en skiljelinje som tydligast framkommer i frågan om samhällsreform, mellan utvecklingsbenägna krafter och de som med skrämselpropaganda försöker få acceptans för att stanna på stället och vänta.
Liberalerna har siktet inställt på framtiden och vill gå i spetsen för modernisering och utveckling.

söndag 11 september 2011

Den elfte september

Tio år sedan hela världen skakades av bilderna från USA där "tvillingtornen" föll samma. Flygresenärer och besättning i flera plan, liksom människor vid terrorattackens mål, blev till offer.Det är kanske så som en del analytiker påstår, att världen förändrades den dagen. Vi blev lite mera rädda , lite mer misstänksamma och lite mera hämndbenägna. Samtidigt inser vi att det finns så många skäl att fortsätta kämpa för öppenhet , tolerans och för alla människors lika värde.
Vi kan lära av de olika historiska skeden där motsättningar och främlingsfientlighet styr människors handlande. Vi har möjlighet att välja en annan väg. Vi kan stå upp för gemensamma demokratiska värderingar , vi kan gå i bräschen för öppenhet och mångfald vi kan undvika att medverka till att världen delas in i olika sorters människor som beroende på tillhörighet betraktas som bättre eller sämre.Vi kan välja och våra val har betydelse.

fredag 19 augusti 2011

Mycket fotarbete i externa kontakter
I veckan har jag i tur och ordning ätit lunch med en europaparlamentariker, en justitieminister och en statssekreterare från Sverige. Det kan tyckas ”glassigt” att äta lunch med olika ”kändisar”, men jag kan försäkra att det är väl använd arbetstid.
Genom enträget arbete och täta kontakter med viktiga nyckelpersoner i Helsingfors, Stockholm och Bryssel kan vi i landskapsregeringen se till att Ålands kurs framåt är stadig och att vi har medvind i arbetet.
Svåra frågor är oftast på agendan när vi träffar ”Ålandsministern” och det är därför viktigt att hålla henne uppdaterad om vad som är på gång. Hon kommer att besöka landskapet på sitt årliga sommarbesök den 30.8 och då kommer vi att fördjupa oss i flera aktuella frågor.
Calle Haglund för vår talan i Europaparlamentet och jag försöker hålla en regelbundenhet i kontakterna för att stämma av de för Åland viktiga frågorna.
Som avrundning bjöd svenska konsuln till lunch och där mötte jag statssekreteraren Gunnar Oom som ansvarar för nordiska frågor i svenska regeringen. För dagen på Åland för att diskutera handelsutbyte mellan Åland och Sverige.lördag 13 augusti 2011

Nytänkande i självstyrelsens tjänst

Det blir valfeber också det här valet. Temperaturen steg några grader när liberalerna "kom ut " med valbudskap och talar om nytänkande och modernisering. Särskild anstöt verkar en del ta av att vi på några punkter vill förändra näringsrätt , hembygdsrätt och praxis för jordförvärvstillstånd.
Liberalerna utgör "ett hot mot självstyrelsen" och "de vill nedrustning av självstyrelsen" utropas det på insändarplats. Knappast hotas självstyrelsen av att ålänningar som bosätter sig på annan ort ett tag skulle få behålla sin hembygdsrätt (som de redan har förvärvat!) tre år längre än nuvarande system. För ungdomar underlättar det däremot , särskilt för dem som studerar och inte hinner med examen inom fem år.
Knappast faller självstyrelsen för att inflyttade som vill bosätta sig på heltid i en kommun också får tillgång till nära vatten boende. En enkel ändring i praxis gör det möjligt inom planerat område, vad är hotet ? Jag ser möjligheterna.
Företag och bolag som etablerar sig på Åland ska ha tillstånd, det är ett språkskydd. men kommer språkskyddet att försämras för att man gör tillståndsförfarandet enklare ,mindre byråkratiskt? Styrelserna måste innehålla två tredjedelar ålänningar , idag sköts det genom styrelser på pappret. Kommer självstyrelsen att riskeras om bolag tillsätter sina styrelser på professionella grunder? Knappast!
Liberalern argumenterar för sin sak, vi hoppas att fler ska omfatta våra förslag och därför talar vi för ändringarna. Ensamma kan vi inte förändra men vi tror att vi tillsammans med andra progressiva krafter kan hitta gemensamma ändringsförslag som gör det lite bättre för ålänningarna.

fredag 5 augusti 2011

Fanatism en grund för extrema rörelser

Det har gått två veckor sedan den fruktansvärda massakern i Norge. Fortfarande har jag inte förstått och det är ofattbart att något sådant händer , att extrema åsikter leder till ett sådant hat och en sådan grym handling.
Vi alla påminns om värdet av vårt demokratiska system och vikten av att försvara det öppna och mångfasetterade samhället.
Vi måste stå upp och motverka extrema åsikter oberoende om de är vänster eller högerinriktade. Men vi ska också vara vaksamma på att bemöta fanatism och granska sektbeteenden. När åsikter blir för starka, när det blir "för mycket" slår det lätt över till fanatiskt tänkande som är en grund till olika extrema rörelser.
I vår egen politiska debatt understryks motsättningar. Det finns "vår sida" och "de andras sida". Vi har alla oberoende sida ett ansvar att se till att debatten förs på saklig nivå och också visar på mångfalden och kompliciteten i samhällsfrågorna som debatteras. Jag tycker alla partier borde undvika de svart-vita enkla budskapet de populistiska utspelen och slagorden som trots allt ofta förekommer och som är ägnat attskapa motsättningar i samhället. Politik är mångskiftande och för vårt demokratiska system vidare. Vi har ett stort ansvar vi politiker!
Vi liberaler tar vårt ansvar och kommer att ha en diskussion kring de här frågorna redan på vårt sommarmöte i kväll.

torsdag 16 juni 2011

"Stömmingsmetod" och grundlagsutskott

Ålands riksdagsledamot har genom tiderna utvecklat en tradition att förhålla sig neutralt till rikspartierna. Trots, eller kanske tack vare det, finns goda exempel på att samarbetet med olika grupper och i svenska riksdagsgruppen ( Ålänningen + Sfp ) varit fruktsamt.
Morfar Evald (Häggblom, riksdagsman i många år) lade grunden för ett förhållningssätt som gick ut på neutralitet och samarbetsanda. Han svarade själv på frågan om partitillhörighet vid en intervju " jag är varken höger eller vänster , snarare tvärtom..."
Han var också känd som en envis samarbetspolitiker som bet sig fast i frågorn tills han fick sin vilja fram. Ingen stod i längden emot övertalningsivern. Ofta behandlades fiskefrågor och bland annat strömmingspriser i riksdagen, svårt att tänka sig i dessa EU tider! Morfars taktik brukar vi därför kalla "strömmingsmetoden".
Evald fick också en plats, på egna meriter, i grundlagsutskottet och sedan dess har riksdagsledamöterna genom egen kraft erhållit den för Åland viktiga utskottsplatsen.
Ålänningens plats i grundlagsutskottet är viktig och kunde vara oberoende av partpolitiskt taktikerande.Bästa sättet att nå det målet är knappast att skicka en lagmotion med posten till Helsingfors. Öppna istället en diskussion på talmansnivå och inled förhandlingar mellan parlamenten! Landskapsregeringen medverkar gärna i dessa förhandlingar.
Nuvarande situation kunde räddas genom att åländska partier som sägs ha goda kontakter till rikspartier, vilka på grund av sin storlek har flera platser i grundlagsutskottet, övertygar sina kollegor i riksdagen. Eftersom riksdagsledamotens ersättare är socialdemokrat har socialdemokraterna ett särskilt stort ansvar för att trygga Ålands plats i grundlagsutskottet.

fredag 3 juni 2011

champagne feber

Det känns som om vi drabbats av champagne feber, svår att stå emot! Snart sagt alla ålänningar påverkas av champagne om inte direkt genom att inmundiga drycken så indirekt av olika aktiviteter som erbjuds och av de ringverkningar som fortplantas ut i samhället.
Om ett par timmar har vi fått marknadens prislapp på vår champagne och det är förstås otroligt roligt om priset slår världsrekordet som ligger på ca 25.000 €. Men oberoende av marknadsvärdet på flaskorna har vi många gånger om kammat hem vinsten av att fånga världens uppmärksamhet. Det är svårt att sätta värdet på den marknadsföring som kommit Åland till del.
Numera är Åland känt som den exotiska ögruppen i Östersjön där vi plockar champagne av hög kvalitet och öl från havsbotten.
Alla sakkunniga, ingen nämnd och ingen glömd, som arbetat för att hantera champagne- och öl fyndet på ett proffsigt sätt är värda ett stort och djupt känt tack! Det gemensamma arbete som lagts ner är själva nyckeln till vår framgångssaga.

osynlig i Nyan??

Nina har åter presenterat en tunn analys av dagsformen i åländsk politik. Det är ofta lätt att skönja källorna bakom olika budskap som ledarskribenten basunerar ut. Den här gången förefaller det trots allt inte vara enbart sossarnas partiordförande som var bollplanket.
Om liberalerna sägs att vi kommer att få bära en del missnöje för regeringsansvaret och det kan möjligen bli så.Det kan också bli så att befolkningen uppskattar stabilitet och ansvarstagande. Liberalerna har hållit greppet om regerandet, inte åstadkommit allt vad vi önskat men en hel del har förverkligats. Två parter i ett samarbete måste ta och ge, i vårt regeringsarbete har vi fått lov att ge efter på många punkter.Vi har hanterat vår majoritetsställning varsamt och alltid försökt hitta kompromisser. Därav också kritik från eget fält för att vi inte bara kört på med vår egen linje. Men slutresultatet för vår regering blir inte dåligt, vi har hållit ihop och vi har genomfört många viktiga reformer tillsammans. Något som jag som leder regeringen vinnlagt mig om. För övrigt fungerar samarbetet i regeringen bra trots att vi i en del sakfrågor har olika åsikter.
Ett annat problem enligt Nina är att ordförande Viveka Erikssons ledarskap tidvis varit osynligt. Jag för min del har funderat mycket på varför Nyan inte är intresserad av att i större utsträckning kontakta regeringschefen. De gånger tidningen efterfrågat min åsikt är lätträknade. Till skillnad från den andra tidningen som allt som oftast knackar på för att höra om aktuella frågor. Så kanske Nina har rätt, i Nyans spalter har jag tidvis varit osynlig.

fredag 20 maj 2011

regeringsbildning

Följer på första parkett regeringsförhandlingar i Helsingfors. Har erhållit access till Ständarhuset där regeringsförhandlingarna pågår som allra argast. Deltar som sakkunnig för Åländska frågor och försöker på alla sätt påverka personer i nyckelpositioner i de olika partierna. Särskilt två grupper intresserar och det är de grupper där självstyrelsen och sjöfarten tas upp.
Vi får hoppas att partierna hittar sina gemensamma nämnare och lyckas sy ihop ett fungerande regeringsprogram. Med så många partier med i leken är regeringsprogrammet viktigt för att ange färdplanen för den regnbågsregering som kanske bildas nästa vecka.
Vi följer utvecklingen , landets regering är viktig för Åland och framför allt att vi utarbetar bra samarbetsformer mellan våra två regeringar.

torsdag 5 maj 2011

Kvinnor kan!

Att välja sin väg ! nyutkommen bok om kvinnliga företagare. En bok som gör mig glad! En bok som kan inspirera andra kvinnor att ta steget ut i det okända och satsa på eget företag.
När kvinnor ofta slår i glastaket på karriärens klätterstege. När bolagsstyrelser och VD poster mest består av män. Då kan kvinnor visa att det finns andra vägar att forma sin egen karriär på egna villkor.
Jag är för övrigt övertygad om att också VD rummen och styrelsestolarna så småningom kommer att besättas av flera kvinnor. Kvinnor studerar och tar för sig i snart sagt alla sammanhang, kompetenserna breddas. Framförallt kan knappast bolag som vill utvecklas in i framtiden bortse från att de behöver kvinnlig kompetens , att vi kvinnor och män är två delar som tillsammans blir en bra helhet till förmån för balanserade bokslut och höga försäljningssiffror.
Jag har bläddrat ( ännu bara hunnit bläddra) i min nya bok, och konstaterat att här framträder starka kvinnor som med målmedvetenhet byggt upp sin verksamhet och som envist tågar på. Jag vet det också personligen eftersom jag känner eller känner till de flesta, Jag är glad över alla som vågat språnget att bygga upp ett företag och satsa på sin egen förmåga. Och jag är glad över alla som följer efter bland annat inspirerade av dem som nu visar fram fötterna.Tack ! Ester Miiros för ett fint arbete med boken och med ditt arbete som inspiratör för oss andra!

onsdag 27 april 2011

inskränkt självstyrelsepoltik

Slopa Styrelseregeln! Utropar Ålandstidningen på dagens ledarplats. Jag håller inte alltid, om inte till och med sällan med Lampi men den här gången ger jag honom rätt.
Det handlar alltså om näringsrätten och ett behov av en modernisering, en modernisering som jag och liberalerna föreslagit i olika sammanhang. Näringsrätten sägs vara ett språkskydd men i verkligheten är den snarare ett konkurrensskydd.
I en parlamentarisk kommitte´ där alla partier deltog skrev en majoritet bestående av alla de andra partierna utryckligen att " målsättningen är att näringsutövningen på Åland ska handhas av ålänningarna själva för att långsiktigt kunna upprätthålla och garantera sysselsättningen och försörjningen för den fast bosatta och svenskspråkiga lokalbefolkningen....osv.
Liberalerna stödde inte det här och skrev i sin reservation att " utgångspunkten för det åländska näringslivet är frihet att idka näring och lika konkurrensvillkor i en allt mer internationell och global marknadsekonomi. Kommunikationsspråket med myndighheter och allmänheten på Åland ska vara svenska. För att idka näring på Åland ska krävas anmälan som visar att verksamheten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor. Företags ledning och styrelsesammansättning är en fråga för ägaren."
Nu börjar flera närma sig den liberala linjen , särskilt när det gäller styrelsens sammansättning. Så småningom kommer förnuftet att segra också på den här punkten. Lampi har i alla fall hamnat rätt för en gångs skull!!

fredag 15 april 2011

EFA och valvindar

Avslut på veckan efter ännu en hektisk vecka. Träffade på eftermiddagen sex europaparlamentariker flera av dem representerar olika lagstiftande regioner( Scotland, Wales, Flandern, Catalonien, Korsika). Jill Evans är den första kvinnliga ordföranden i EFA (European Free Alliance) , hon är från Wales. Vi kunde konstatera att vi båda var först på positioner där ingen kvinna tidigare suttit. Vi har mycket gemensamt med representanter för lagstiftande regioner och det är trevligt att knyta nya kontakter.  Bra för Åland att de ordnar sitt möte här och trevligt att jag fick tillfälle att medverka med en hälsning från regeringen.

Annars blåser valvind i helgen och kampanjandet närmar sig slutet, korvgrillning på stan i morgon återstår.. Hoppas att valdeltagandet blir rimligt högt. Dessvärre verkar förhandsröstningen vara av mindre omfattning än vid senaste riksdagsval och det är ett dåligt tecken. Möjligen påverkas väljarna av att massmedia redan utsett segraren och gjort bedömningen att valet därför är ointressant. Våra liberala kandidater har visat fram fötterna och frejdigt deltagit i valkampanjen och debatterna. Liberalerna har visat att vi tror på nya förmågor och att vi har många goda krafter i vårt led som gärna stiger fram och axlar ansvaret att vara med om att forma framtiden. Och våra kandidater har visat att de tagit sin kandidatur på stort allvar och att de var och en kämpat för att vinna valet.
Jag hoppas att folk väljer Alliansen för Åland. På vår lista finns bra kandidater som är samarbetsinriktade och engagerade. Vårt samarbete med Moderaterna har fungerat mycket bra och det visar att det fungerar bra att gå över gränserna och arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.
Jag vill redan nu tacka våra samarbetpartners för en god, gemensam kamp och också våra kandidater Eva och Tony för att de ställde upp och höll den liberala fanan högt!
Kom ihåg att rösta och påminn alla du träffar i helgen att rösta. Det är ett viktigt val!

fredag 8 april 2011

Hembygdsrätt och integration

En intensiv vecka går mot sitt slut. Jag har bland annat varit en sväng till Helsingfors för möte med ålandsministern och deltagande i redarföreningens årsmiddag. Trevlig tillställning och ett bra möte med Astrid Thors.  Det märks att riksdagsvalet är nära förestående och rikspolitikerna hinner inte med mycket övrigt än kampanjande. Ändå gav ålandsministern mig av sin dyrbara tid för att diskutera några aktuella frågor vilket åter visar beredvilligheten som finns hos ålandsministern.

I landskapsregeringen är stora frågor på agendan.
Jordförvärvsförordningen vill vi liberaler ändra så att strandskyddet inte ska vara avhängigt av jordförvärvstillstånd utan följa av kommunernas planering. Ett förslag har skickats på remiss till kommunerna och jag hoppas att det, trots att det är en politiskt knepig fråga, ändå ska omfattas av majoriteten av remissinstanserna.

Samtidigt arbetar vi också med att ändra lagen om hembygdsrätt så att bl.a de studerande ska kunna vara skrivna en längre tid utanför Åland utan att förlora sin hembygdsrätt. Idag förlorar alla sin hembygdsrätt efter fem år. Det har visat sig vara knepigt att särbehandla de studerande. En lösning kunde vara att förlänga tiden för samtliga ålänningar som flyttar från Åland med tre år. Alltså att den som flyttar från Åland får behålla hembygdsrätten upp till åtta år. Då hinner en studerande klara av studierna och kanske också pröva på att jobba ett tag innan flyttlasset går tillbaks till Åland. Det här skulle också vara en signal till andra ungdomar att de gärna får åka bort ett längre tag för att pröva sina vingar men att vi gärna vill att de återvänder. Liberalerna vill gå vidare med ett sådant förslag  men jag konstaterar att det är en synnerligen komplicerad fråga för flera andra partier. För att genomföra en lagändring krävs en bred politisk överenskommelse och det återstår att se om flera partier stöder tankarna.

Veckans besök gick idag till Medis där vi särskilt hade focus på integrationsfrågor. De projekt som Medis håller igång och som delvis finansieras via landskapets budget är av stor betydelse för landskapets samlade integrationspolitik. Det är viktigt att Medis också i framtiden ges goda förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet och möta det stora behov som finns hos nya ålänningar.
Mitt jobb är väldigt ofta roligt och upplyftande. Så kändes det idag när jag mötte ledning och personal från Medis och när jag också fick tillfälle att träffa studerande från många olika länder. Vi har anledning att glädja oss åt att de , tillsammans med andra inflyttade, valt Åland som boningsort. Jag ser fram emot en fortsatt utveckling där vi ålänningar välkomnar nya ålänningar och där vi tillsammans utvecklar vårt samhälle som ett öppet och mångkulturellt Åland.

fredag 1 april 2011

Första april

Blogg har varit under planering länge, länge....och idag fredagen den första april tar också jag steget ut i bloggosfären. Inget skämt det här, utan allvarligt menat! Förhoppningsvis ska jag få (ta!) tid att regelbundet skicka ut mina tankar i nätet för allmänt beskådande och begrundande.
Idag har många frågor passerat och sysselsatt mina tankar, i ett lantråds huvud ska rymmas många frågor samtidigt och det gäller att  sortera bort vartefter. Stannar allt kvar blir det överfullt till slut.
Kommande lagframställningar, utkomststöd, hemvårdsstöd, jordförvärv, hembygdsrätt, sjöfartsmuseum, kollektivavtal, polisorganisation, demilitarisering och revision. Några teman för diskussioner under dagen.

Nu är det dags att ta helg snart och som avslutning på arbetsveckan fick jag besked från centralkriminalpolisen att de inte kommer att utreda huruvida jag begått brottslig gärning i samband med de aktuella fornminnesärendet. Polisanmälan som riktades bland annat mot mig kommer alltså inte att föranleda några åtgärder från polisens sida.

Jag återkommer när jag börjar få ordning på bloggen.... Vi hörs.