onsdag 27 april 2011

inskränkt självstyrelsepoltik

Slopa Styrelseregeln! Utropar Ålandstidningen på dagens ledarplats. Jag håller inte alltid, om inte till och med sällan med Lampi men den här gången ger jag honom rätt.
Det handlar alltså om näringsrätten och ett behov av en modernisering, en modernisering som jag och liberalerna föreslagit i olika sammanhang. Näringsrätten sägs vara ett språkskydd men i verkligheten är den snarare ett konkurrensskydd.
I en parlamentarisk kommitte´ där alla partier deltog skrev en majoritet bestående av alla de andra partierna utryckligen att " målsättningen är att näringsutövningen på Åland ska handhas av ålänningarna själva för att långsiktigt kunna upprätthålla och garantera sysselsättningen och försörjningen för den fast bosatta och svenskspråkiga lokalbefolkningen....osv.
Liberalerna stödde inte det här och skrev i sin reservation att " utgångspunkten för det åländska näringslivet är frihet att idka näring och lika konkurrensvillkor i en allt mer internationell och global marknadsekonomi. Kommunikationsspråket med myndighheter och allmänheten på Åland ska vara svenska. För att idka näring på Åland ska krävas anmälan som visar att verksamheten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor. Företags ledning och styrelsesammansättning är en fråga för ägaren."
Nu börjar flera närma sig den liberala linjen , särskilt när det gäller styrelsens sammansättning. Så småningom kommer förnuftet att segra också på den här punkten. Lampi har i alla fall hamnat rätt för en gångs skull!!

fredag 15 april 2011

EFA och valvindar

Avslut på veckan efter ännu en hektisk vecka. Träffade på eftermiddagen sex europaparlamentariker flera av dem representerar olika lagstiftande regioner( Scotland, Wales, Flandern, Catalonien, Korsika). Jill Evans är den första kvinnliga ordföranden i EFA (European Free Alliance) , hon är från Wales. Vi kunde konstatera att vi båda var först på positioner där ingen kvinna tidigare suttit. Vi har mycket gemensamt med representanter för lagstiftande regioner och det är trevligt att knyta nya kontakter.  Bra för Åland att de ordnar sitt möte här och trevligt att jag fick tillfälle att medverka med en hälsning från regeringen.

Annars blåser valvind i helgen och kampanjandet närmar sig slutet, korvgrillning på stan i morgon återstår.. Hoppas att valdeltagandet blir rimligt högt. Dessvärre verkar förhandsröstningen vara av mindre omfattning än vid senaste riksdagsval och det är ett dåligt tecken. Möjligen påverkas väljarna av att massmedia redan utsett segraren och gjort bedömningen att valet därför är ointressant. Våra liberala kandidater har visat fram fötterna och frejdigt deltagit i valkampanjen och debatterna. Liberalerna har visat att vi tror på nya förmågor och att vi har många goda krafter i vårt led som gärna stiger fram och axlar ansvaret att vara med om att forma framtiden. Och våra kandidater har visat att de tagit sin kandidatur på stort allvar och att de var och en kämpat för att vinna valet.
Jag hoppas att folk väljer Alliansen för Åland. På vår lista finns bra kandidater som är samarbetsinriktade och engagerade. Vårt samarbete med Moderaterna har fungerat mycket bra och det visar att det fungerar bra att gå över gränserna och arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.
Jag vill redan nu tacka våra samarbetpartners för en god, gemensam kamp och också våra kandidater Eva och Tony för att de ställde upp och höll den liberala fanan högt!
Kom ihåg att rösta och påminn alla du träffar i helgen att rösta. Det är ett viktigt val!

fredag 8 april 2011

Hembygdsrätt och integration

En intensiv vecka går mot sitt slut. Jag har bland annat varit en sväng till Helsingfors för möte med ålandsministern och deltagande i redarföreningens årsmiddag. Trevlig tillställning och ett bra möte med Astrid Thors.  Det märks att riksdagsvalet är nära förestående och rikspolitikerna hinner inte med mycket övrigt än kampanjande. Ändå gav ålandsministern mig av sin dyrbara tid för att diskutera några aktuella frågor vilket åter visar beredvilligheten som finns hos ålandsministern.

I landskapsregeringen är stora frågor på agendan.
Jordförvärvsförordningen vill vi liberaler ändra så att strandskyddet inte ska vara avhängigt av jordförvärvstillstånd utan följa av kommunernas planering. Ett förslag har skickats på remiss till kommunerna och jag hoppas att det, trots att det är en politiskt knepig fråga, ändå ska omfattas av majoriteten av remissinstanserna.

Samtidigt arbetar vi också med att ändra lagen om hembygdsrätt så att bl.a de studerande ska kunna vara skrivna en längre tid utanför Åland utan att förlora sin hembygdsrätt. Idag förlorar alla sin hembygdsrätt efter fem år. Det har visat sig vara knepigt att särbehandla de studerande. En lösning kunde vara att förlänga tiden för samtliga ålänningar som flyttar från Åland med tre år. Alltså att den som flyttar från Åland får behålla hembygdsrätten upp till åtta år. Då hinner en studerande klara av studierna och kanske också pröva på att jobba ett tag innan flyttlasset går tillbaks till Åland. Det här skulle också vara en signal till andra ungdomar att de gärna får åka bort ett längre tag för att pröva sina vingar men att vi gärna vill att de återvänder. Liberalerna vill gå vidare med ett sådant förslag  men jag konstaterar att det är en synnerligen komplicerad fråga för flera andra partier. För att genomföra en lagändring krävs en bred politisk överenskommelse och det återstår att se om flera partier stöder tankarna.

Veckans besök gick idag till Medis där vi särskilt hade focus på integrationsfrågor. De projekt som Medis håller igång och som delvis finansieras via landskapets budget är av stor betydelse för landskapets samlade integrationspolitik. Det är viktigt att Medis också i framtiden ges goda förutsättningar att fortsätta med sin verksamhet och möta det stora behov som finns hos nya ålänningar.
Mitt jobb är väldigt ofta roligt och upplyftande. Så kändes det idag när jag mötte ledning och personal från Medis och när jag också fick tillfälle att träffa studerande från många olika länder. Vi har anledning att glädja oss åt att de , tillsammans med andra inflyttade, valt Åland som boningsort. Jag ser fram emot en fortsatt utveckling där vi ålänningar välkomnar nya ålänningar och där vi tillsammans utvecklar vårt samhälle som ett öppet och mångkulturellt Åland.

fredag 1 april 2011

Första april

Blogg har varit under planering länge, länge....och idag fredagen den första april tar också jag steget ut i bloggosfären. Inget skämt det här, utan allvarligt menat! Förhoppningsvis ska jag få (ta!) tid att regelbundet skicka ut mina tankar i nätet för allmänt beskådande och begrundande.
Idag har många frågor passerat och sysselsatt mina tankar, i ett lantråds huvud ska rymmas många frågor samtidigt och det gäller att  sortera bort vartefter. Stannar allt kvar blir det överfullt till slut.
Kommande lagframställningar, utkomststöd, hemvårdsstöd, jordförvärv, hembygdsrätt, sjöfartsmuseum, kollektivavtal, polisorganisation, demilitarisering och revision. Några teman för diskussioner under dagen.

Nu är det dags att ta helg snart och som avslutning på arbetsveckan fick jag besked från centralkriminalpolisen att de inte kommer att utreda huruvida jag begått brottslig gärning i samband med de aktuella fornminnesärendet. Polisanmälan som riktades bland annat mot mig kommer alltså inte att föranleda några åtgärder från polisens sida.

Jag återkommer när jag börjar få ordning på bloggen.... Vi hörs.