fredag 20 maj 2011

regeringsbildning

Följer på första parkett regeringsförhandlingar i Helsingfors. Har erhållit access till Ständarhuset där regeringsförhandlingarna pågår som allra argast. Deltar som sakkunnig för Åländska frågor och försöker på alla sätt påverka personer i nyckelpositioner i de olika partierna. Särskilt två grupper intresserar och det är de grupper där självstyrelsen och sjöfarten tas upp.
Vi får hoppas att partierna hittar sina gemensamma nämnare och lyckas sy ihop ett fungerande regeringsprogram. Med så många partier med i leken är regeringsprogrammet viktigt för att ange färdplanen för den regnbågsregering som kanske bildas nästa vecka.
Vi följer utvecklingen , landets regering är viktig för Åland och framför allt att vi utarbetar bra samarbetsformer mellan våra två regeringar.

torsdag 5 maj 2011

Kvinnor kan!

Att välja sin väg ! nyutkommen bok om kvinnliga företagare. En bok som gör mig glad! En bok som kan inspirera andra kvinnor att ta steget ut i det okända och satsa på eget företag.
När kvinnor ofta slår i glastaket på karriärens klätterstege. När bolagsstyrelser och VD poster mest består av män. Då kan kvinnor visa att det finns andra vägar att forma sin egen karriär på egna villkor.
Jag är för övrigt övertygad om att också VD rummen och styrelsestolarna så småningom kommer att besättas av flera kvinnor. Kvinnor studerar och tar för sig i snart sagt alla sammanhang, kompetenserna breddas. Framförallt kan knappast bolag som vill utvecklas in i framtiden bortse från att de behöver kvinnlig kompetens , att vi kvinnor och män är två delar som tillsammans blir en bra helhet till förmån för balanserade bokslut och höga försäljningssiffror.
Jag har bläddrat ( ännu bara hunnit bläddra) i min nya bok, och konstaterat att här framträder starka kvinnor som med målmedvetenhet byggt upp sin verksamhet och som envist tågar på. Jag vet det också personligen eftersom jag känner eller känner till de flesta, Jag är glad över alla som vågat språnget att bygga upp ett företag och satsa på sin egen förmåga. Och jag är glad över alla som följer efter bland annat inspirerade av dem som nu visar fram fötterna.Tack ! Ester Miiros för ett fint arbete med boken och med ditt arbete som inspiratör för oss andra!