torsdag 16 juni 2011

"Stömmingsmetod" och grundlagsutskott

Ålands riksdagsledamot har genom tiderna utvecklat en tradition att förhålla sig neutralt till rikspartierna. Trots, eller kanske tack vare det, finns goda exempel på att samarbetet med olika grupper och i svenska riksdagsgruppen ( Ålänningen + Sfp ) varit fruktsamt.
Morfar Evald (Häggblom, riksdagsman i många år) lade grunden för ett förhållningssätt som gick ut på neutralitet och samarbetsanda. Han svarade själv på frågan om partitillhörighet vid en intervju " jag är varken höger eller vänster , snarare tvärtom..."
Han var också känd som en envis samarbetspolitiker som bet sig fast i frågorn tills han fick sin vilja fram. Ingen stod i längden emot övertalningsivern. Ofta behandlades fiskefrågor och bland annat strömmingspriser i riksdagen, svårt att tänka sig i dessa EU tider! Morfars taktik brukar vi därför kalla "strömmingsmetoden".
Evald fick också en plats, på egna meriter, i grundlagsutskottet och sedan dess har riksdagsledamöterna genom egen kraft erhållit den för Åland viktiga utskottsplatsen.
Ålänningens plats i grundlagsutskottet är viktig och kunde vara oberoende av partpolitiskt taktikerande.Bästa sättet att nå det målet är knappast att skicka en lagmotion med posten till Helsingfors. Öppna istället en diskussion på talmansnivå och inled förhandlingar mellan parlamenten! Landskapsregeringen medverkar gärna i dessa förhandlingar.
Nuvarande situation kunde räddas genom att åländska partier som sägs ha goda kontakter till rikspartier, vilka på grund av sin storlek har flera platser i grundlagsutskottet, övertygar sina kollegor i riksdagen. Eftersom riksdagsledamotens ersättare är socialdemokrat har socialdemokraterna ett särskilt stort ansvar för att trygga Ålands plats i grundlagsutskottet.

fredag 3 juni 2011

champagne feber

Det känns som om vi drabbats av champagne feber, svår att stå emot! Snart sagt alla ålänningar påverkas av champagne om inte direkt genom att inmundiga drycken så indirekt av olika aktiviteter som erbjuds och av de ringverkningar som fortplantas ut i samhället.
Om ett par timmar har vi fått marknadens prislapp på vår champagne och det är förstås otroligt roligt om priset slår världsrekordet som ligger på ca 25.000 €. Men oberoende av marknadsvärdet på flaskorna har vi många gånger om kammat hem vinsten av att fånga världens uppmärksamhet. Det är svårt att sätta värdet på den marknadsföring som kommit Åland till del.
Numera är Åland känt som den exotiska ögruppen i Östersjön där vi plockar champagne av hög kvalitet och öl från havsbotten.
Alla sakkunniga, ingen nämnd och ingen glömd, som arbetat för att hantera champagne- och öl fyndet på ett proffsigt sätt är värda ett stort och djupt känt tack! Det gemensamma arbete som lagts ner är själva nyckeln till vår framgångssaga.

osynlig i Nyan??

Nina har åter presenterat en tunn analys av dagsformen i åländsk politik. Det är ofta lätt att skönja källorna bakom olika budskap som ledarskribenten basunerar ut. Den här gången förefaller det trots allt inte vara enbart sossarnas partiordförande som var bollplanket.
Om liberalerna sägs att vi kommer att få bära en del missnöje för regeringsansvaret och det kan möjligen bli så.Det kan också bli så att befolkningen uppskattar stabilitet och ansvarstagande. Liberalerna har hållit greppet om regerandet, inte åstadkommit allt vad vi önskat men en hel del har förverkligats. Två parter i ett samarbete måste ta och ge, i vårt regeringsarbete har vi fått lov att ge efter på många punkter.Vi har hanterat vår majoritetsställning varsamt och alltid försökt hitta kompromisser. Därav också kritik från eget fält för att vi inte bara kört på med vår egen linje. Men slutresultatet för vår regering blir inte dåligt, vi har hållit ihop och vi har genomfört många viktiga reformer tillsammans. Något som jag som leder regeringen vinnlagt mig om. För övrigt fungerar samarbetet i regeringen bra trots att vi i en del sakfrågor har olika åsikter.
Ett annat problem enligt Nina är att ordförande Viveka Erikssons ledarskap tidvis varit osynligt. Jag för min del har funderat mycket på varför Nyan inte är intresserad av att i större utsträckning kontakta regeringschefen. De gånger tidningen efterfrågat min åsikt är lätträknade. Till skillnad från den andra tidningen som allt som oftast knackar på för att höra om aktuella frågor. Så kanske Nina har rätt, i Nyans spalter har jag tidvis varit osynlig.