fredag 19 augusti 2011

Mycket fotarbete i externa kontakter
I veckan har jag i tur och ordning ätit lunch med en europaparlamentariker, en justitieminister och en statssekreterare från Sverige. Det kan tyckas ”glassigt” att äta lunch med olika ”kändisar”, men jag kan försäkra att det är väl använd arbetstid.
Genom enträget arbete och täta kontakter med viktiga nyckelpersoner i Helsingfors, Stockholm och Bryssel kan vi i landskapsregeringen se till att Ålands kurs framåt är stadig och att vi har medvind i arbetet.
Svåra frågor är oftast på agendan när vi träffar ”Ålandsministern” och det är därför viktigt att hålla henne uppdaterad om vad som är på gång. Hon kommer att besöka landskapet på sitt årliga sommarbesök den 30.8 och då kommer vi att fördjupa oss i flera aktuella frågor.
Calle Haglund för vår talan i Europaparlamentet och jag försöker hålla en regelbundenhet i kontakterna för att stämma av de för Åland viktiga frågorna.
Som avrundning bjöd svenska konsuln till lunch och där mötte jag statssekreteraren Gunnar Oom som ansvarar för nordiska frågor i svenska regeringen. För dagen på Åland för att diskutera handelsutbyte mellan Åland och Sverige.lördag 13 augusti 2011

Nytänkande i självstyrelsens tjänst

Det blir valfeber också det här valet. Temperaturen steg några grader när liberalerna "kom ut " med valbudskap och talar om nytänkande och modernisering. Särskild anstöt verkar en del ta av att vi på några punkter vill förändra näringsrätt , hembygdsrätt och praxis för jordförvärvstillstånd.
Liberalerna utgör "ett hot mot självstyrelsen" och "de vill nedrustning av självstyrelsen" utropas det på insändarplats. Knappast hotas självstyrelsen av att ålänningar som bosätter sig på annan ort ett tag skulle få behålla sin hembygdsrätt (som de redan har förvärvat!) tre år längre än nuvarande system. För ungdomar underlättar det däremot , särskilt för dem som studerar och inte hinner med examen inom fem år.
Knappast faller självstyrelsen för att inflyttade som vill bosätta sig på heltid i en kommun också får tillgång till nära vatten boende. En enkel ändring i praxis gör det möjligt inom planerat område, vad är hotet ? Jag ser möjligheterna.
Företag och bolag som etablerar sig på Åland ska ha tillstånd, det är ett språkskydd. men kommer språkskyddet att försämras för att man gör tillståndsförfarandet enklare ,mindre byråkratiskt? Styrelserna måste innehålla två tredjedelar ålänningar , idag sköts det genom styrelser på pappret. Kommer självstyrelsen att riskeras om bolag tillsätter sina styrelser på professionella grunder? Knappast!
Liberalern argumenterar för sin sak, vi hoppas att fler ska omfatta våra förslag och därför talar vi för ändringarna. Ensamma kan vi inte förändra men vi tror att vi tillsammans med andra progressiva krafter kan hitta gemensamma ändringsförslag som gör det lite bättre för ålänningarna.

fredag 5 augusti 2011

Fanatism en grund för extrema rörelser

Det har gått två veckor sedan den fruktansvärda massakern i Norge. Fortfarande har jag inte förstått och det är ofattbart att något sådant händer , att extrema åsikter leder till ett sådant hat och en sådan grym handling.
Vi alla påminns om värdet av vårt demokratiska system och vikten av att försvara det öppna och mångfasetterade samhället.
Vi måste stå upp och motverka extrema åsikter oberoende om de är vänster eller högerinriktade. Men vi ska också vara vaksamma på att bemöta fanatism och granska sektbeteenden. När åsikter blir för starka, när det blir "för mycket" slår det lätt över till fanatiskt tänkande som är en grund till olika extrema rörelser.
I vår egen politiska debatt understryks motsättningar. Det finns "vår sida" och "de andras sida". Vi har alla oberoende sida ett ansvar att se till att debatten förs på saklig nivå och också visar på mångfalden och kompliciteten i samhällsfrågorna som debatteras. Jag tycker alla partier borde undvika de svart-vita enkla budskapet de populistiska utspelen och slagorden som trots allt ofta förekommer och som är ägnat attskapa motsättningar i samhället. Politik är mångskiftande och för vårt demokratiska system vidare. Vi har ett stort ansvar vi politiker!
Vi liberaler tar vårt ansvar och kommer att ha en diskussion kring de här frågorna redan på vårt sommarmöte i kväll.