lördag 9 juni 2012

Självstyrelsen 90 år

Mitt anförande på självstyrelsedagen den 9 juni 2012 För nittio år sedan var besvikelsen stor på Ålandsöarnan över att återföreningen med Sverige uteblev. Det första lantrådet Carl Björkman gav i den första berättelsen över verksamhetsåret ord åt den gemensamma frustrationen ”Striden var genomkämpad och förlorad” Vinsten blev i stället en självstyrelse, som i de dagarna knappast upplevdes som en vinst utan snarare som ett plåster på såret. Men ålänningarna vilade inte länge på lagrarna, direkt sattes arbetet igång och en ny kamp inleddes, kampen för att med självstyrelsen som redskap bygga ett Åland för ålänningarna att känna trygghet i och stolthet över. Och stolthet känner jag idag, stolthet över det arv som förts vidare till oss av tidigare generationer. Tack vare dem lever vi i ett välfärdsamhälle av hög klass. Ett samhälle där man på ett solidariskt sätt värnat dem som har det svårt och tryggat ett regionalt spritt boende. Ett samhälle där kreativitet och entreprenörsanda fått utrymme att blomstra. Under hela självstyrelsens period har kampandan varit stor. Ålänningarna har stadigt flyttat fram positionerna, redskapen i form av behörighet har använts på ett klokt sätt. Det har funnits en ständig strävan efter att anpassa självstyrelsen till tidens krav och ålänningarnas behov. Självstyrelselagen har moderniserats och behörigheter har stegvis överförts till lagtinget. Vår generation av politiker axlar ett arv och vår uppgift är att föra vidare ett livskraftigt Åland och en välmående självstyrelse. Därför har vi stigit i tidigare generationers skor och fortsätter arbetet för att utvidga och fördjupa självstyrelsen. Vi vill modernisera vårt självstyrelsesystem, till den delen är bollen satt i rullning med Gunnar Jansson kommitténs betänkande och det arbete som inletts i Helsingfors. Men vi fortsätter också ta till vara de möjligheter vi redan har inom vår behörighet för att modernisera och utveckla Åland. Nya tider ställer nya krav och vi kan inte vara sämre än våra företrädare på lagtingsstolarna vi måste hänga med i utvecklingen. En ny utmaning är EU medborgarskapet med krav på större öppenhet och ökad rörlighet. Människor flyttar hit och bort och tillbaks. Många människor med olika nationaliteter har valt att bli ålänningar, vilket vi är glada över. Men vi har också en skyldighet att föra en bra poltik och ha ett regelverk som underlättar inkluderingen i det åländska samhället. Arbetet är igångsatt bland annat med den nya lag om integration som nyligen antogs. Alla försvarar vi skyddsmekanismerna i vår konstitution som tack vare Ålandsprotokollet kan hållas kvar fastän de strider mot EUs grundläggande principer. Men också till den här delen måste vi vara lyhörda för krav på modernisering och förnyelse. Vi vill att hembygdsrätten inte ska vara knuten till finskt medborgarskap, att det räcker om den inflyttade är EU medborgare. Den här frågan kan vi inte lösa själva det är en fråga också för riksdagen och till den delen hoppas jag att riksdagen också ska förstå hur viktigt det är att den som valt att bli ålänning kan erhålla hembygdsrätt också om han eller hon valt att behålla sitt tidigare medborgarskap. Däremot kan vi själva ändra på det faktum att unga ålänningar som far ut i världen för att studera eller arbeta förlorar sin hembygdsrätt redan efter fem år. För några dagar sedan läste vi om två unga män som studerar i riket som utan att de själva var medvetna om det blev av med sin hembygdsrätt för att de bott mer än fem år på annan ort. Insikten om det kom i och med att inkallelseorder till den finska militären damp ner i brevlådan. Vi måste ge de unga fler år på sig att pröva sina vingar och slutföra sina studier innan de förlorar sin hembygdsrätt. Exemplen på hur vi inom redan befintlig behörighet kan anpassa Åland till moderna tiders krav är många. Självstyrelsen utvecklar vi varje dag här i lagtinget när vi stiftar nya lagar i syfte att göra Åland ännu bättre. Självstyrelsen finns till för människorna, systemet som vi ofta talar om är endast ett redskap för att ordna en bra tillvaro för ålänningarna.

tisdag 5 juni 2012

Ge unga mer tid att pröva sina vingar

Alla har vi upprörts över att unga åländska män inkallats till den finska armén bara för att de bott några månader för länge utanför landskapet. Idag förloras nämligen hembygdsrätten efter fem år borta. Liberalerna har argumenterat och arbetat för att hembygdsrätten ska kunna behållas upp till åtta år efter att någon skrivit sig på annan ort. Vi försökte få igenom den ändringen i hembygdsrättslagen under förra mandatperioden, vi presenterade ett förslag för de andra partierna vilka motsatte sig ändringsförslaget. Vår åsikt är att vem som helst som flyttar bort, för att studera eller jobba, ska ha mer än fem år på sig innan hembygdsrätten försvinner. Vi vill uppmuntra unga personer att ge sig ut i världen för att pröva sina vingar och förkovra sig och vi vill göra allt för att de ska återvända till Åland. Därför är det en viktig signal till de unga att de får behålla sin hembygdsrätt längre tid än fem år. När lagtinget sammanträder den 3 september kommer vår åtgärdsmotion, om att förlänga tiden för hembygdsrättens bevarande, att ligga på lagtingsledamöternas bord. Jag hoppas de andra partierna stöder vårt förslag som innebär att unga personer kan flytta bort och återvända i trygg förvissning om att de har hembygdsrätten kvar när de återvänder.